Grāmatvedības programmas ietilpstošās daļas jeb moduļi

gramatvediba

Grāmatvedība.
Tiešsaistes modulis grāmatvedības automatizācijai un (vai) nodokļu uzskaitei uzņēmumiem un individuālajiem komersantiem. Banka, kase, pirkšana, pārdošana, avansa norēķini, pamatlīdzekļu pielietojums, ceļu zīmes. Automātiskie iegrāmatojumi, automātiskā virsgrāmatas aizpildīšana. Uz ievadīto datu pamata var veidot visas likumā paredzētās atskaites.

alga-un-darbiniekiAlga un darbinieki.
Tiešsaistes modulis darbinieku un algu uzskaitei visiem uzņēmumiem un individuālajiem komersantiem. Gan darba tabeles, gan gabalalgas uzskaite, atvaļinājumi un slimības lapas. Automātiskā nodokļu aprēķināšana no algas. Uz ievadīto datu pamata var veidot visas likumā paredzētās atskaites par darba algu un nodarbinātajiem darbiniekiem.

domMāju apsaimniekošana/telpu izīrēšana/noma.
Tiešsaistes modulis rēķinu izrakstīšanai daudzdzīvokļu mājām. Ūdens/gāzes/elektrības skaitītāji, automatizētā skaitītāju rādījumu ielāde, parādnieku atskaites, kopsavilkuma tabulas, rēķinu izsūtīšana dzīvokļu īpašniekiem. Automātiska iegrāmatojumu veidošana un atspoguļošana grāmatvedībā. Sodu aprēķini, automātiska bankas izraksta apstrāde.

atskaites
Atskaišu sagatavošana.
Tiešsaistes modulis atskaišu sagatavošanai, pamatojoties uz grāmatvedības datiem, iekļauj atskaišu failu veidošanu un drukāšanu.

 

Plašāku informāciju par sistēmā ietilpstošajām daļām jeb moduļiem, skatiet šeit